Pravila in pogoji sodelovanja v natečaju


Organizator natečaja

Natečaj »boGINja 2022« (v nadaljevanju: natečaj) organizira podjetje Petriot d.o.o. (v nadaljevanju: organizator). S temi splošnimi pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v natečaju.

Pogoji sodelovanja v natečaju

Na natečaju lahko sodelujejo fizične osebe (v nadaljevanju udeleženci) starejši od 21 let s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

S sodelovanjem v natečaju se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili natečaja in jih sprejema ter soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen izvedbe natečaja ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene prijavnice udeleženci vključno s strinjanjem s splošnimi pogoji organizatorja postanejo udeleženci, sodelujoči v natečaju.

Namen natečaja

Namen natečaja je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja ter promocija blagovne znamke organizatorja.

Postopek izbora nagrajenca 

Vsi sodelujoči (vendar največ 50) po izpolnjeni prijavnici na spletni strani organizatorja prejmejo dve majhni steklenički Petriot GIN-a (50 ml). 

Prvim petindvajsetim (25) prijavljenim pošljemo majico boGINja.

Udeleženci natečaja nam do 11.12.2022 do 24:00 pošljejo video svojega cocktail-a, ustvarjenega z ginom Petriot ALI video sebe v boGINja majici ALI video sebe v boGINja majici in cocktail-a na elektronski naslov. Iz videa mora biti razvidno, da gre za gin Petriot (priložena steklenička) oz. priložena/oblečena majica boGINja. Poleg videa nam udeleženke natečaja pošljejo tudi eno fotografijo, ki ni predmet natečaja, jo bomo pa uporabili v promocijske namene.

Vso gradivo, udeleženke natečaja, pošljejo na e-mail naslov:ilove@petriotgin.com

Priporočena dolžina videa je do 15 s.

Vse sodelujoče videe bomo zbrano objavili na našem IG profilu in pozvali sodelujoče h glasovanju. Glasovanje bo trajalo od ponedeljka, 12.12. od 20:00 do petka, 23. 12. do 20:00. Video, ki bo prejela največ glasov bo zmagovalen. Avtorica fotografije bo “Zmagovalka natečaja boGINja 2022”. 

Odločitev o zmagovalcu natečaja je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pritožbe in pisni ugovori niso možni. 

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov 

S sodelovanjem na natečaju avtor dovoli, da se njegovi osebni podatki skladno s podanim soglasjem objavijo na spletni strani petriotgin.com, v elektronski izdaji receptov in v tiskovinah za potrebe projekta boGINja 2022. Organizator si pridružuje pravico, da v tiskanih in elektronskih medijih objavi recept, ime in kraj avtorja ter ostale podatke glede na soglasje avtorja: priimek, fotografije in posnetek. Organizator natečaja se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in da jih ne bo posredoval tretjim osebam. Pogoj za sodelovanje na natečaju je s strani avtorja podpisano soglasje o pridobivanju osebnih podatkov, s katerim avtor opredeli, kateri njegovi osebni podatki se lahko uporabljajo za potrebe projekta. Posredovane osebne podatke sodelujočih bo organizator obdeloval v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebne podatke sodelujočih bo organizator uporabljal zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.